Hotel Arłamów, Ustrzyki Dolne
Oświadczenie Hotelu Arłamów z dnia 15 sierpnia 2022 (zaktualizowane 5 lipca 2023)

Oświadczenie Hotelu Arłamów z dnia 15 sierpnia 2022 (zaktualizowane 5 lipca 2023)

15 серп. 2022

Na łamach „Życia Podkarpackiego” ukazał się w sierpniu 2022 roku artykuł dotyczący zawiadomienia, które do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (RZGW) i Wód Polskich w Przemyślu złożyli Ekolodzy z Inicjatywy Dzikie Karpaty. Dotyczyło ono ich obaw o jakość wody wylewającej się do potoku z oczyszczalni wód bytowych Hotelu Arłamów. Ekolodzy przyznali, że nie mają możliwości przeprowadzenia badań. Poprosili zatem RZGW i Wody Polskie o kontrolę. We wspomnianym artykule znalazły się też komentarze przedstawicieli Hotelu Arłamów oraz RZGW.

W nawiązaniu do powyższego oświadczamy, że w pełni rozumiemy zaniepokojenie Ekologów. Wrażliwość na sygnały mogące świadczyć o nieprawidłowościach w zakresie dbania o środowisko jest w naszej ocenie świadectwem odpowiedzialności i taką postawę szanujemy.

Doceniamy też fakt, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Wody Polskie w Przemyślu i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu szybko podjęły działania mające na celu sprawdzenie sytuacji. W dniu 14 sierpnia 2022 przeprowadzono wizję terenową i zostały pobrane próbki do analizy przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Centralne Laboratorium Badawcze w Rzeszowie. Hotelowi Arłamów przedstawiono zalecenia, które Hotel natychmiast zaczął wdrażać. Następnie 15 sierpnia 2022 dokonano ponownej wizji terenowej i wypracowano wspólnie z Hotelem Arłamów listę nowych wskazań, do których realizacji zobowiązał się Hotel.

Pragniemy podkreślić, że wciąż nie znane są wyniki badań pobranych próbek – a wszystkie działania zostały podjęte w celach prewencyjnych, jako wyraz odpowiedzialności proekologicznej. WIOŚ zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni poznamy wyniki badań. Wtedy też opublikujemy informację na ten temat na stronie hotelu, aby każdy mógł monitorować dalszy przebieg wydarzeń.

Wyniki badań WIOŚ Rzeszów z dnia 26 sierpnia 2022 roku

W dniu 26 sierpnia 2022 roku pojawił się komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który omawia wyniki badań - z komunikatem można zapoznać się pod tym linkiem:

WYNIKI BADAŃ PRÓB WODY I ŚCIEKÓW POBRANYCH PRZEZ INSPEKCJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA PODCZAS KONTROLI HOTELU „ARŁAMÓW” S.A. W ARŁAMOWIE W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM WYCIEKU ŚCIEKÓW

Jednoczenie informujemy, że nasza oczyszczalnia od początku była poddawana stałym, rutynowym kontrolom organów nadzorczych. Ale to nie wszystko. Dodatkowo, Hotel Arłamów z własnej inicjatywy, od lat regularnie (co kwartał) kontroluje jakość oczyszczonych cieczy w niezależnym, certyfikowanym ośrodku badawczym.

Przeprowadzane wcześniej audyty – zarówno te prywatne jak i nadzorcze – wykazywały prawidłowe wyniki procesu oczyszczania. Wyjątek stanowią tu parametry próbek pobranych podczas kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w marcu b.r. Następna kontrola przeprowadzona została przez Wody Polskie w maju b.r. Po jej zakończeniu dostaliśmy listę zaleceń, które zostały zrealizowane. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji ostatniego zalecenia („budowa nowej oczyszczalni”). Wymaga ono uzyskania niezbędnych pozwoleń, o które wystąpiliśmy, a które obecnie są procedowane w RDOŚ. Jak tylko zostaną one wydane, dokończymy realizację również i tego zalecenia.

Szanowni Państwo, Hotel Arłamów zmienia się i rozwija, a jednym z filarów tego rozwoju jest ciągłe udoskonalanie procesów proekologicznych. Sporadycznie zdarza się, że sprawy techniczne (awarie) zakłócają ustalone procedury, ale każdy odnotowany incydent jest usuwany, a jego skutki neutralizowane. Od samego początku wypełniamy wszystkie zalecenia organów nadzorczych i dalej deklarujemy pełną gotowość do współpracy z RZGW, Wodami Polskimi i WIOŚ oraz determinację w realizacji ich wskazań.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że idea bycia hotelem blisko natury wymaga nie tylko nakładów finansowych i czasowych, ale przede wszystkim transparentności i odpowiedzialności.

Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby w taki właśnie sposób tę ideę realizować.

Aktualizacja danych i wyników badań dodanych w dniu 5 lipca 2023 roku:

Zdjęcia ujścia ścieków oczyszczonych z dnia 5 lipca 2023 roku:

Jednocześnie informujemy, że Hotel Arłamów wraz z Gminą Ustrzyki Dolne realizuje program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Szczegóły w linku poniżej:

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dane z czerwca 2022 roku:

Zachęcamy do pobrania dokumentu dotyczącego okresowych badań wody ściekowej zleconej przez Hotel Arłamów z czerwca 2022 roku. W dokumencie nie stwierdzono przekroczenia żadnych norm wynikających z pozwolenia wodnoprawnego. 

Sprawozdanie z inspekcji badania nr 019/01/164/22 z dnia 28 czerwca 2022 roku. 

Arłamów, dnia 15.08.2022 r.

Z poważaniem
Zarząd Hotelu Arłamów S.A.

 

 

фільми

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez HOTEL ARŁAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA, ARŁAMÓW, 38-700, USTRZYKI DOLNE Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane