Hotel Arłamów, Ustrzyki Dolne
Wspólny grant Gminy Ustrzyki Dolne i Hotelu Arłamów

Wspólny grant Gminy Ustrzyki Dolne i Hotelu Arłamów

07 oct 2022

Gmina Ustrzyki Dolne rozpocznie kolejny projekt dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców. Program wsparcia powstał w ramach wspólnej inicjatywy burmistrza Ustrzyk Dolnych, Bartosza Romowicza oraz przedstawicieli Hotelu Arłamów. Wartość projektu to 140 tys. złotych. Środki te pozwolą wybudować 40 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

W dniu 04.10.2022 podpisano list intencyjny, zapowiadający współpracę pomiędzy gminą Ustrzyki Dolne a Hotelem Arłamów. Z ramienia gminy dokument sygnował burmistrz Ustrzyk Dolnych, Bartosz Romowicz, w imieniu hotelu – prezes zarządu Hotel Arłamów S.A, Michał Kozak. To pierwszy tego typu projekt w historii gminy, który opiera się na współpracy i finansowaniu przy udziale lokalnego przedsiębiorcy.


Poprawa gospodarki wodno-ściekowej należy do priorytetowych działań rozwoju gminy ujętych w strategii na lata 2015-2025. W poprzednich latach samorząd pozyskał od rządu środki na rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Projekt współpracy z Hotelem Arłamów to kolejna inicjatywa, która wpisuje się w misję zwiększenia komfortu Mieszkańców w zakresie realizacji podstawowych potrzeb ludzkich, ale również dbałości o środowisko naturalne i marginalizowania sytuacji, w których ścieki odprowadzane są w miejsca, w które odprowadzane być nie powinny.

Informacje prasowe i terminy pod tym linkiem: http://www.bieszczadzka24.pl/aktualnosci/dofinansowanie-do-budowy-przydomowych-oczyszczalni-sciekow/7629
 

Projekt gminy Ustrzyki Dolne i Hotelu Arłamów zakłada budowę 40 nowych przydomowych oczyszczalni. Projekt ma obejmować takie sołectwa jak: Jureczkowa, Liskowate, Wojtkówka i Wojtkowa. Hotel Arłamów na ten cel przeznaczy kwotę 100 tys. złotych, natomiast gmina w ramach porozumienia, zabezpieczy w budżecie kwotę 40 tys. złotych. Według założeń projektu koszt realizacji jednej oczyszczalni nie powinien przekroczyć 5.000 zł, przy czym 2.500 zł z tej kwoty pokryje hotel, 1.000 zł będzie pochodzić z budżetu gminy, a pozostałą część sfinansuje beneficjent projektu. Całość inwestycji ma zostać zrealizowana do końca 2023 roku.

- Dbałość o czystość wody w naszej gminie jest dla nas niezwykle istotna, dlatego cieszę się, że wspólnej inicjatywy, która pozwoli kolejnym mieszkańcom nie tylko zadbać o jakość wody, ale także realnie obniżyć koszty związane z obsługą nieczystości – mówi burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz.


Zaangażowanie Hotelu Arłamów jest elementem społecznej odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Hotel na przestrzeni lat realizował proekologiczne projekty. Wybudował między innymi własną elektrociepłownię z technologią trigeneracji, będącą jedną z najnowocześniejszych i największych tego typu obiektów w Polsce. Obecnie hotel prowadzi inwestycję związaną z rozbudową i modernizacją własnej oczyszczalni ścieków, która posłuży także okolicznym mieszkańcom.


„To ważny dla nas projekt społeczny – niedawna awaria naszej własnej oczyszczalni była bodźcem do tego, byśmy silniej zaangażowali się w temat czystości wód w naszym regionie. Choć zneutralizowaliśmy skutki wspomnianej awarii i zapowiedzieliśmy budowę nowej oczyszczalni, do tego takiej, która będzie mogła służyć również mieszkańcom okolicznych wsi – wciąż czuliśmy i czujemy niedosyt. Wciąż chcemy zrobić w tym temacie coś więcej. Dlatego inicjatywa współpracy z gminą Ustrzyki Dolne jest naszym pierwszym projektem na rzecz poprawy czystości wód, ale na pewno nie ostatnim.” – zapowiada Michał Kozak, Prezes Zarządu Hotelu Arłamów S.A.


Realizacja wspólnego projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków stanowi kolejny krok w poprawie jakości życia Mieszkańców oraz jest wyrazem dbania o walory przyrodnicze regionu.

Informacja o projekcie na stronie Gminy Ustrzyki Dolne

Informacja o projekcie na stronie Burmistrza Bartosza Romowicza 

Podpisany list intencyjny pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne a Hotelem Arłamów o zamiarze podjęcia współpracy i realizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy

Filmy

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by HOTEL ARŁAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA, ARŁAMÓW, 38-700, USTRZYKI DOLNE . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved