Hotel Arłamów, Ustrzyki Dolne
Oświadczenie i deklaracja nowej inwestycji Hotelu Arłamów - 27 sierpnia 2022

Oświadczenie i deklaracja nowej inwestycji Hotelu Arłamów - 27 sierpnia 2022

27 aug 2022

W piątek 26.08.2022 otrzymaliśmy wyniki badań próbek pobranych do analizy przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Centralne Laboratorium Badawcze w Rzeszowie. Niestety, zgodnie z przewidywaniami WIOŚ, przebadane ciecze okazały się przekraczać zakładane normy. Tak jak deklarowaliśmy w naszym oświadczeniu z dnia 15.08.2022 publikujemy na naszej stronie informacje nt. wyników badań wraz z komentarzem WIOŚ - można się z nimi zapoznać tutaj (link).

Jednocześnie chcemy podkreślić, że opublikowane wyniki z całą pewnością nie odpowiadają stanowi obecnemu.

Warto pamiętać, że pierwsze próbki zostały pobrane do analizy 14.08.2022, jeszcze przed wprowadzeniem nowych zaleceń mających na celu poprawę jakości wody. Zalecenia te zostały natychmiast wdrożone przez Hotel Arłamów, efektem czego – jak pisze w swoim komentarzu sam WIOŚ – „było znaczne polepszenie parametrów badanych ścieków” (kolejne próbki zostały pobrane przez WIOŚ 15.08.2022). Aby potwierdzić efektywność i tempo poprawy jakości wody, Hotel Arłamów zlecił z własnej inicjatywy przeprowadzenie dodatkowych analiz, kilka dni później. Kolejne tego typu badania będą powtórzone po około tygodniu, a następnie wykonywane regularnie raz na miesiąc (wcześniej zlecaliśmy je kwartalnie. Najnowsze próbki zostały pobrane do analizy dnia 22.08.2022. Spodziewamy się ich wyników w ciągu najbliższego tygodnia.

Już dziś natomiast znamy z całą pewnością przyczynę tego, że wody bytowe z naszej oczyszczalni chwilowo obniżyły swoją jakość. Jest nią awaria napowietrzania. Tak zwane ciecze zużyte (ścieki) są oczyszczane w oczyszczalni Hotelu Arłamów na wielu etapach, zarówno mechanicznych jak biologicznych. Jednym z końcowych etapów jest tzw. napowietrzanie i właśnie w tym obszarze nastąpiła awaria. Awaria została naprawiona zaraz po jej wykryciu, czyli 14.08.2022. Dlatego Hotel wprowadził dodatkowe środki zaradcze, jak m.in. codzienny wywóz półpłynnego osadu do pobliskich oczyszczalni. W tym celu zakupiliśmy dwa nowe wozy asenizacyjne o wartości 350 tys. zł.

Podjęliśmy również kroki mające na celu poszerzenie planów budowy nowej oczyszczalni ścieków. Do tej pory zakładaliśmy inwestycję w oczyszczalnię, która objęłaby swoim zakresem ciecze pochodzące z budynków naszego Hotelu. Konkretne kroki w tym kierunku podjęliśmy już dużo wcześniej - umowa z biurem projektowym na realizację tego obiektu została podpisana jeszcze w 2021 roku. Rozpoczęcie tego typu budowy wymaga uzyskania niezbędnych pozwoleń, o które wystąpiliśmy.

Jednak wspomniana awaria, a także szeroko zakrojona dyskusja, która toczy się obecnie w Polsce wokół wrażliwości polskich rzek uświadomiły nam, że chcemy zaangażować się w temat czystości wód w sposób dużo pełniejszy. Zdecydowaliśmy się więc na modyfikację wcześniejszych założeń i będziemy dążyć do poszerzenia planów związanych z zakresem działalności nowej oczyszczalni Hotelu Arlamów - tak, by mogła ona służyć również mieszkańcom okolicznych wsi. Koszt tak szerokiej inwestycji wyniesie około 6 mln zł. Jej rozpoczęcie nastąpi z chwilą uzyskania niezbędnych zezwoleń. Pierwsze wnioski w tej sprawie złożymy do stosownych urzędów jeszcze we wrześniu b.r.

Szanowni Państwo, nasz Hotel nie raz już udowodnił, że w sposób odpowiedzialny myśli o dbałości o środowisko. Z własnej inicjatywy podejmowaliśmy w przeszłości wiele szeroko zakrojonych inwestycji proekologicznych, m.in. zainwestowaliśmy w budowę własnej elektrociepłowni z technologią rigeneracji (to jeden z najnowocześniejszych i największych tego typu obiektów w Polsce); wdrożyliśmy system sterowania automatyką budynkową BMS (co oszczędza energię oraz wodę); zrezygnowaliśmy z plastikowych kubków, rurek i sztućców; wdrożyliśmy maszynę kompostującą odpady żywnościowe.

Zarówno zarząd, jak też pracownicy Hotelu Arłamów są dziś mocno zdeterminowani i stawiają sobie za punkt honoru, by również i tym razem udowodnić Państwu, że jesteśmy godni Waszego zaufania i sympatii.

Arłamów, dnia 27.08.2022 r.

Z poważaniem 

Zarząd Hotelu Arłamów S.A

Filmy

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by HOTEL ARŁAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA, ARŁAMÓW, 38-700, USTRZYKI DOLNE . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved