Kariera

 Kariera

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Hotelu ARŁAMÓW ****, prosimy o wypełnienie załączonego formularza aplikacyjnego i przesłanie go wraz z aktualnym CV, pocztą elektroniczną na adres: kadry@arlamow.pl bądź przesłanie pocztą tradycyjną na adres:
Hotel Arłamów S.A.
Dział Kadr
Arłamów 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Pliki do pobrania:

Kwestionariusz osobowy