Аэродром и вертодром ARŁAMÓW | Гоcтиница Arłamów**** Устрики Дольни

Zapraszamy i zachęcamy do zapisania się na listę adresatów naszego cyklicznie przygotowywanego i rozsyłanego newslettera. Znajdą w nim Państwo nie tylko propozycje najciekawszych ofert pobytowych, ale także wybór aktualnych informacji o życiu w Hotelu**** ARŁAMÓW.

Смотрите фильм

Sytuacje szczególne i inne ważne informacje

SYTUACJE SZCZEGÓLNE

UWAGA! Teren górzysty, brak dogodnych miejsc do wykonania lądowania awaryjnego bądź zapobiegawczego w bezpośredniej okolicy lądowiska.

W przypadku utraty orientacji geograficznej w dzień w rejonie Lądowiska Arłamów należy: 

W przypadku utraty orientacji geograficznej i braku łączności radiowej:
Przyjąć kurs zachodni, wykonując lot do rzeki San, a następnie:
Lecieć wzdłuż rzeki San w kierunku południowym, a po dotarciu do miasta Sanok obrać kurs 059o, odległość do Lądowiska Arłamów: 25km lub Lecieć wzdłuż rzeki San w kierunku północnym, a po dotarciu do miasta Dynów obrać kurs 127o, odległość do Lądowiska Arłamów: 27km. 

W przypadku utraty orientacji geograficznej i braku możliwości jej wznowienia: 

W pierwszej kolejności włączyć kod 7700 na transponderze, wznieść się na wysokość (pod chmurami) zezwalającą na nawiązanie obustronnej łączności radiowej z Kraków Informacja 119,275MHz informując o zaistniałej sytuacji. Przejść na zakres największej długotrwałości lotu pracy zespołu napędowego. Uzyskać dane o aktualnej pozycji umożliwiające na odzyskanie utraconej orientacji lub wykonywać nakazane komendy radiowe otrzymane od organu ruchu lotniczego, z którym utrzymywana jest łączność. Niezależnie, wykorzystać wszelkie możliwe środki oraz dostępne środki radionawigacyjne w celu wznowienia orientacji. 

W przypadku braku możliwości wznowienia orientacji, skierować samolot w kierunku północno zachodnim lub północnym i po opuszczeniu terenu górzystego wykonać lądowanie zapobiegawcze w miejscu wybranym z powietrza. Po wylądowaniu powiadomić najbliższy organ służby ruchu lotniczego o zaistniałej sytuacji. Na dowódcy załogi spoczywa również obowiązek powiadomienia o zdarzeniu odpowiednich służb i użytkownika statku powietrznego. 

W przypadku gwałtownego pogorszenia się pogody oraz braku możliwości bezpiecznego lądowania zapobiegawczego wznieść się na wysokość bezpieczną (900m AMSL), zgłosić o zaistniałej sytuacji podając stopień zagrożenia do Kraków Informacja 119,275MHz. Wykonywać komendy radiowe organu ruchu lotniczego, z którym utrzymywana jest łączność.

Do wznowienia orientacji można wykorzystać pomoce radionawigacyjne lotniska Rzeszów – Jasionka (EPRZ): NDB BIA 474 kHz (QDM 327°) oraz DVOR RZE 116,2MHz (radial: 140°, DME 33,1NM lub 61,3km).

W przypadku jeśli statek powietrzny jest wyposażony w GPS, można skorzystać ze współrzędnych ARP Lądowiska Arłamów (N 49°39'29'', E022°30'51")

W przypadku stwierdzenia braku łączności radiowej w rejonie Lądowiska Arłamów włączyć na transponderze kod 7600 i przerwać dalszy lot lądując na lądowisku lub kontynuować go zgodnie z planem wyłącznie w przestrzeni typu G poza ADIZ i TRA.

Lotniska zapasowe - zgodnie z AIP POLSKA oraz lądowiska w zależności od rejonu wykonywanych operacji lotniczych.  

Wykonując loty w rejonie Lądowiska Arłamów, jako lotniska zapasowe można wykorzystać: 

Lądowisko Stara Wieś odległość 36 km   KDG  277°
Lądowisko Laszki (EPJL) odległość 48,5 km   KDG 032°
Krosno (EPKR) odległość  56 km   KDG 268°
Rzeszów Jasionka (EPRZ) odległość 61 km   KDG 320°

Ograniczenia lokalne i ostrzeżenia: 

Ograniczenia lokalne: Na wykonywanie operacji lotniczych z Lądowiska Arłamów konieczne jest posiadanie zgody Zarządzającego Lądowiskiem. Aktualne dane kontaktowe oraz ewentualny cennik są dostępne na stronie www.arlamow.pl 

Ostrzeżenie: Lądowisko Arłamów położone jest blisko strefy przygranicznej ADIZ oraz stref TRA127 i TRA128. 

POMOCE RADIOKOMUNIKACYJNE 

Częstotliwość:                              136,5 MHz
Znak wywoławczy:                        ARŁAMÓW RADIO

POMOCE NAWIGACYJNE

Brak

POMOC MEDYCZNA

Pogotowie Ratunkowe w Przemyślu (dyżur karetki w Birczy)
       Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl
       tel. (0-16) 679 12 84
       tel. alarmowy 999

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
       Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl
       tel. (016) 677 50 00
       fax. (016) 677 50 03

       e-mail: sekretariat@wszp.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Asklepios” w Birczy
       Bircza 118, 37-740
       tel. (016) 651 20 50

POSTERUNEK POLICJI

Komenda Miejska Policji w Przemyślu
ul. Bohaterów Getta 1, 37-700 Przemyśl
tel. (0-16) 677 33 10
centrala tel. (0-16) 677 33 99
fax: (0-16) 677 33 19 
e-mail: kmp.przemysl@rz.policja.gov.pl
tel. alarmowy  997

Posterunek Policji w Birczy 
ul. Jana Pawła II 4 
37-740 Bircza 
tel. (0-16) 677 33 70

STRAŻ POŻARNA 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu
pl. św. Floriana 1
37-700 Przemyśl
tel. (0-16) 676 46 00 
fax. (0-16) 676 46 02
e-mail: msk@przemysl.kmpsp.gov.pl
tel. alarmowy 998

Ochotnicza Straż Pożarna Bircza
tel. (0-16) 672 50 75

Telefon Alarmowania Ratowniczego 112

ŁĄCZNOŚĆ ZE SŁUŻBĄ RUCHU LOTNICZEGO

Łączność telefoniczna        

Rzeszów – Wieża 

          tel: (017) 862 29 99
          tel: (017) 227 76 72
          fax: (017) 227 76 79

Rzeszów – Biuro Odpraw Załóg

         tel: (022) 574 71 73
         fax: (022) 574 71 88

Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną ASM-3

         tel. (022) 574 57 33
         tel. (022) 574 57 34
         tel. (022) 574 57 35
         fax. (022) 574 57 37

FIS - KRAKÓW                        

         tel. (022) 574 75 85
         tel. (012) 639 75 85 

Centrum Operacji Powietrznych Dowództwa Komponentu Powietrznego

        tel. (026) 182 85 22
        fax. (026) 182 82 14

Łączność radiowa

TWR RZESZÓW  „RZESZÓW WIEŻA”                                       126,800MHz
FIS KRAKÓW „KRAKÓW INFORMACJA"                                   119,275MHz, 124,500MHz
APP KRAKÓW  „KRAKÓW ZBLIŻANIE"                                     121,075MHz
TWR KRAKÓW „KRAKÓW WIEŻA"                                            123,250MHz
LASZKI RADIO                                                                          122,600MHz
KROSNO RADIO                                                                        122,400MHz

ŁĄCZNOŚĆ ZE SŁUŻBĄ OSŁONY METEOROLOGICZNEJ

Osłona meteorologiczna. 

Stała – w operacjach lotniczych VFR realizowana przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Krakowie www.imgw.pl

Biuro Rzeszów               tel: (017) 853 32 11
Biuro Kraków                  tel.  (012) 639 81 51, (012) 639 81 52 kom. 503 112 150
                                       e-mail: meteo.krakow@imgw.pl

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

WŁAŚCICIEL:

Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza
tel.(16) 65 22 280
e-mail: bircza@krosno.lasy.gov.pl

WŁADZA TERENOWA:

Wójt Gminy Bircza, Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza
tel.(16) 672 60 91
e-mail: sekretariat@bircza.pl

ZARZĄDZAJĄCY LĄDOWISKIEM:

Hotel Arłamów S.A. Arłamów, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. (13) 443 10 12
sekretariat@arlamow.pl

Aktualny kontakt z osobą odpowiedzialną za operacje lotnicze dostępny na www.arlamow.pl

Читать большеСбой

SYTUACJE SZCZEGÓLNE

UWAGA! Teren górzysty, brak dogodnych miejsc do wykonania lądowania awaryjnego bądź zapobiegawczego w bezpośredniej okolicy lądowiska.

W przypadku utraty orientacji geograficznej w dzień w rejonie Lądowiska Arłamów należy: 

W przypadku utraty orientacji geograficznej i braku łączności radiowej:
Przyjąć kurs zachodni, wykonując lot do rzeki San, a następnie:
Lecieć wzdłuż rzeki San w kierunku południowym, a po dotarciu do miasta Sanok obrać kurs 059o, odległość do Lądowiska Arłamów: 25km lub Lecieć wzdłuż rzeki San w kierunku północnym, a po dotarciu do miasta Dynów obrać kurs 127o, odległość do Lądowiska Arłamów: 27km. 

W przypadku utraty orientacji geograficznej i braku możliwości jej wznowienia: 

W pierwszej kolejności włączyć kod 7700 na transponderze, wznieść się na wysokość (pod chmurami) zezwalającą na nawiązanie obustronnej łączności radiowej z Kraków Informacja 119,275MHz informując o zaistniałej sytuacji. Przejść na zakres największej długotrwałości lotu pracy zespołu napędowego. Uzyskać dane o aktualnej pozycji umożliwiające na odzyskanie utraconej orientacji lub wykonywać nakazane komendy radiowe otrzymane od organu ruchu lotniczego, z którym utrzymywana jest łączność. Niezależnie, wykorzystać wszelkie możliwe środki oraz dostępne środki radionawigacyjne w celu wznowienia orientacji. 

W przypadku braku możliwości wznowienia orientacji, skierować samolot w kierunku północno zachodnim lub północnym i po opuszczeniu terenu górzystego wykonać lądowanie zapobiegawcze w miejscu wybranym z powietrza. Po wylądowaniu powiadomić najbliższy organ służby ruchu lotniczego o zaistniałej sytuacji. Na dowódcy załogi spoczywa również obowiązek powiadomienia o zdarzeniu odpowiednich służb i użytkownika statku powietrznego. 

W przypadku gwałtownego pogorszenia się pogody oraz braku możliwości bezpiecznego lądowania zapobiegawczego wznieść się na wysokość bezpieczną (900m AMSL), zgłosić o zaistniałej sytuacji podając stopień zagrożenia do Kraków Informacja 119,275MHz. Wykonywać komendy radiowe organu ruchu lotniczego, z którym utrzymywana jest łączność.

Do wznowienia orientacji można wykorzystać pomoce radionawigacyjne lotniska Rzeszów – Jasionka (EPRZ): NDB BIA 474 kHz (QDM 327°) oraz DVOR RZE 116,2MHz (radial: 140°, DME 33,1NM lub 61,3km).

W przypadku jeśli statek powietrzny jest wyposażony w GPS, można skorzystać ze współrzędnych ARP Lądowiska Arłamów (N 49°39'29'', E022°30'51")

W przypadku stwierdzenia braku łączności radiowej w rejonie Lądowiska Arłamów włączyć na transponderze kod 7600 i przerwać dalszy lot lądując na lądowisku lub kontynuować go zgodnie z planem wyłącznie w przestrzeni typu G poza ADIZ i TRA.

Lotniska zapasowe - zgodnie z AIP POLSKA oraz lądowiska w zależności od rejonu wykonywanych operacji lotniczych.  

Wykonując loty w rejonie Lądowiska Arłamów, jako lotniska zapasowe można wykorzystać: 

Lądowisko Stara Wieś odległość 36 km   KDG  277°
Lądowisko Laszki (EPJL) odległość 48,5 km   KDG 032°
Krosno (EPKR) odległość  56 km   KDG 268°
Rzeszów Jasionka (EPRZ) odległość 61 km   KDG 320°

Ograniczenia lokalne i ostrzeżenia: 

Ograniczenia lokalne: Na wykonywanie operacji lotniczych z Lądowiska Arłamów konieczne jest posiadanie zgody Zarządzającego Lądowiskiem. Aktualne dane kontaktowe oraz ewentualny cennik są dostępne na stronie www.arlamow.pl 

Ostrzeżenie: Lądowisko Arłamów położone jest blisko strefy przygranicznej ADIZ oraz stref TRA127 i TRA128. 

POMOCE RADIOKOMUNIKACYJNE 

Częstotliwość:                              136,5 MHz
Znak wywoławczy:                        ARŁAMÓW RADIO

POMOCE NAWIGACYJNE

Brak

POMOC MEDYCZNA

Pogotowie Ratunkowe w Przemyślu (dyżur karetki w Birczy)
       Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl
       tel. (0-16) 679 12 84
       tel. alarmowy 999

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
       Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl
       tel. (016) 677 50 00
       fax. (016) 677 50 03

       e-mail: sekretariat@wszp.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Asklepios” w Birczy
       Bircza 118, 37-740
       tel. (016) 651 20 50

POSTERUNEK POLICJI

Komenda Miejska Policji w Przemyślu
ul. Bohaterów Getta 1, 37-700 Przemyśl
tel. (0-16) 677 33 10
centrala tel. (0-16) 677 33 99
fax: (0-16) 677 33 19 
e-mail: kmp.przemysl@rz.policja.gov.pl
tel. alarmowy  997

Posterunek Policji w Birczy 
ul. Jana Pawła II 4 
37-740 Bircza 
tel. (0-16) 677 33 70

STRAŻ POŻARNA 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu
pl. św. Floriana 1
37-700 Przemyśl
tel. (0-16) 676 46 00 
fax. (0-16) 676 46 02
e-mail: msk@przemysl.kmpsp.gov.pl
tel. alarmowy 998

Ochotnicza Straż Pożarna Bircza
tel. (0-16) 672 50 75

Telefon Alarmowania Ratowniczego 112

ŁĄCZNOŚĆ ZE SŁUŻBĄ RUCHU LOTNICZEGO

Łączność telefoniczna        

Rzeszów – Wieża 

          tel: (017) 862 29 99
          tel: (017) 227 76 72
          fax: (017) 227 76 79

Rzeszów – Biuro Odpraw Załóg

         tel: (022) 574 71 73
         fax: (022) 574 71 88

Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną ASM-3

         tel. (022) 574 57 33
         tel. (022) 574 57 34
         tel. (022) 574 57 35
         fax. (022) 574 57 37

FIS - KRAKÓW                        

         tel. (022) 574 75 85
         tel. (012) 639 75 85 

Centrum Operacji Powietrznych Dowództwa Komponentu Powietrznego

        tel. (026) 182 85 22
        fax. (026) 182 82 14

Łączność radiowa

TWR RZESZÓW  „RZESZÓW WIEŻA”                                       126,800MHz
FIS KRAKÓW „KRAKÓW INFORMACJA"                                   119,275MHz, 124,500MHz
APP KRAKÓW  „KRAKÓW ZBLIŻANIE"                                     121,075MHz
TWR KRAKÓW „KRAKÓW WIEŻA"                                            123,250MHz
LASZKI RADIO                                                                          122,600MHz
KROSNO RADIO                                                                        122,400MHz

ŁĄCZNOŚĆ ZE SŁUŻBĄ OSŁONY METEOROLOGICZNEJ

Osłona meteorologiczna. 

Stała – w operacjach lotniczych VFR realizowana przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Krakowie www.imgw.pl

Biuro Rzeszów               tel: (017) 853 32 11
Biuro Kraków                  tel.  (012) 639 81 51, (012) 639 81 52 kom. 503 112 150
                                       e-mail: meteo.krakow@imgw.pl

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

WŁAŚCICIEL:

Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza
tel.(16) 65 22 280
e-mail: bircza@krosno.lasy.gov.pl

WŁADZA TERENOWA:

Wójt Gminy Bircza, Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza
tel.(16) 672 60 91
e-mail: sekretariat@bircza.pl

ZARZĄDZAJĄCY LĄDOWISKIEM:

Hotel Arłamów S.A. Arłamów, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. (13) 443 10 12
sekretariat@arlamow.pl

Aktualny kontakt z osobą odpowiedzialną za operacje lotnicze dostępny na www.arlamow.pl

Загрузка контента ...
HOTEL ARŁAMÓW S.A. +48 13 443 10 00 +48 13 443 10 02 recepcja@arlamow.pl
Arłamów 38-700 Ustrzyki Dolne Polska
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings.

OK, close